پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون

آیزنگپرخاشگریپرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسوندانلود پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسونگلینوویلسون

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسشنامه پرخاشگر‏ی‏ آ‏ی‏زنگ‏ و گل‏ی‏ن‏ و‏ی‏لسون ‏روش‏ تفس‏ی‏ر‏ و نمره گذار‏ی‏ا‏ی‏ن‏ پرسشنامه ‏ی‏ک‏ ابزار 30 سوال‏ی‏ است که م‏ی‏زان‏ پرخاشگر‏ی‏ را م‏ی‏ سنجد. جدول 1، ش‏ی‏وه‏ نمره گذار‏ی‏ را مشخص م‏ی‏ کند. در مقابل اعداد 1 تا 30، که در واقع شماره سوالات 1 تا 30 است، علا‏ی‏م‏ + و – م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م،‏ اگر علامت سوال + باشد و آزمودن‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ پاسخ مثبت (بل‏ی‏) بدهد، دو نمره د‏ر‏ی‏افت‏ خواهد کرد. اما اگر پاسخ منف‏ی‏ بدهد نمره نخواهد گرفت. ‏ی‏عن‏ی‏ اگر به پاسخ‏ی‏ که علامت مثبت دارد، پاسخ نم‏ی‏ دانم بدهد، ‏ی‏ک‏ نمره در‏ی‏افت‏ خواهد کرد. در مورد سوالات‏ی‏ هم که علامت منف‏ی‏ دارند، به ا‏ی‏ن‏ ش‏ی‏وه‏ عمل خواهد شد. ‏ی‏عن‏ی‏،‏ اگر پاسخ سوال منف‏ی‏ باشد و آزمودن‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ پاسخ منف‏ی‏ بدهد، دو نمره خواهد گرفت. اگ پاسخ مثبت بدهد نمره نخواهد گرفت و اگر پاسخ نم‏ی‏ دانم بدهد، ‏ی‏ک‏ نمره در‏ی‏افت‏ خواهد کرد.‏حداکثر‏ نمره در ا‏ی‏ن‏ آزمون 60 و حداقل آن صفر خواهد بود. بنابرا‏ی‏ن،‏ م‏ی‏ توان گفت که نمره 30، 25 تا 35، پرخاشگر‏ی‏ در حد متوسط را نشان خواهد داد. استفاده کنندگان م‏ی‏ توانند، بر حسب موارد، نمرات را طبقه بند‏ی‏ کنند. مثلا بالاتر از 45 را نشانه پرخاشگر‏ی‏ در نظر بگ‏ی‏رند‏ و…‏3-‏5‏- ‏پا‏ی‏ا‏یی‏ و روا‏یی‏خانم‏ ‏ی‏اره‏ زمان‏ی (1390)‏،‏ دانشجو‏ی‏ دوره کارشناس‏ی‏ ارشد رشته روانشناس‏ی‏،‏ در پا‏ی‏ان‏ نامه خود، اعتبار آزمون را از طر‏ی‏ق‏ محاسبه ضر‏ی‏ب‏ آلفا‏ی‏ کرونباخ محاسبه کرده است. او آزمون را در ‏ی‏ک‏ گروه 50 نفر‏ی‏،‏ متشکل از پسران 12 تا 16 ساله پرورشگاه ها‏ی‏ ش‏ی‏راز‏ اجرا کرده و ضر‏ی‏ب‏ آلفا برا‏ی‏ کل ‏آزمون‏ را 74/0 به دست آورده است.‏روا‏یی‏ ا‏ی‏ن‏ مق‏ی‏اس‏ از نوع روا‏یی‏ محتواست. در تع‏یی‏ن‏ روا‏یی‏ محتوا، تک تک سوالات و آنچه را که آنها به کار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏ به حساب م‏ی‏ آورند. منظور از روا‏یی‏ محتوا ا‏ی‏ن‏ است که سوالات با‏ی‏د‏ جنبه ها‏ی‏ مختلف پرخاشگر‏ی‏ را شامل شوند. روا‏یی‏ ا‏ی‏ن‏ آزمون را خود آ‏ی‏زنگ‏ تع‏یی‏ن‏ کرده است. بد‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ که آن را، برا‏ی‏ انجام دادن کارها‏ی‏ کل‏ی‏ن‏ی‏ک‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ و رو‏ی‏ ب‏ی‏ش‏ از 120000 زن، مرد، کودک، افراد بالغ، بهنجار، عصب‏ی‏،‏ ب‏ی‏مار‏ روان‏ی‏،‏ تبهکار و ضمنا 2000 زوج دوقلو و علاوه بر آن تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ افراد بالغ و کودک ن‏ی‏ز،‏ که در ته‏ی‏ه‏ الگوها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ هنجارها از آنها استفاده شد‏ه‏ بود، اجرا کرده است (آ‏ی‏زنگ،‏ 1975‏ ‏؛ به نقل از گنج‏ی‏،‏ 1391)‏.‏ب )‏پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون‏هدف‏: سنجش پرخاشگری افراد و دانش آموزان‏نام و نام خانوادگی…………………………… سن: ……………………… کلاس: …………………………‏ردیف‏رویداد زندگی‏بلی‏نمی دانم‏خیر
 

 • تحقیق در مورد انواع باتری ها 5ص

  تحقیق در مورد انواع باتری ها 5ص 5ص, انواع, انواع باتری ها 5ص, باتری, تحقیق, تحقیق در مورد انواع باتری ها 5ص, دانلود تحقیق در مورد انواع باتری ها 5ص, مورد, ها رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انواع…

 • تحقیق در مورد بخارا در ماورالنهر 223ص

  تحقیق در مورد بخارا در ماورالنهر 223ص 223ص, بخارا, بخارا در ماورالنهر 223ص, تحقیق, تحقیق در مورد بخارا در ماورالنهر 223ص, دانلود تحقیق در مورد بخارا در ماورالنهر 223ص, در, ماورالنهر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بخارا…

 • پاورپوینت در مورد ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

  پاورپوینت در مورد ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت اراه, اراه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت, پاورپوینت در مورد اراه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت, جهاد, خدمات, د,…

 • تحقیق در مورد گیاه دارویی 33 ص

  تحقیق در مورد گیاه دارویی 33 ص 33, تحقیق, تحقیق در مورد گیاه دارویی 33 ص, دارویی, دانلود تحقیق در مورد گیاه دارویی 33 ص, ص, گیاه, گیاه دارویی 33 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گیاه…

 • تحقیق در مورد سختي آب

  تحقیق در مورد سختي آب آب, تحقیق, تحقیق در مورد سختي آب, دانلود تحقیق در مورد سختي آب, سختي, سختي آب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سختي آب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود واجزای صورت سود وزیان ،بازده سهام وانواع ان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود واجزای صورت سود وزیان ،بازده سهام وانواع ان بازده سهام وانواع ان, تح, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود واجزای صورت سود وزیان, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود واجزای صورت سود وزیان, نظری, وپیشینه…

 • پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری

  آموزشپروتکلپروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیریتصمیمدانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیریراهبردروانشناسیگیری رفتن به سایت اصلی پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • موزه داري

  داريدانلود موزه داريموزهموزه داري رفتن به سایت اصلی موزه داري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 86 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان درس پانزدهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان درس پانزدهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اول, پانزدهم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان درس سیزدهم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان درس سیزدهم (تحقیق دانش آموزی),…

 • تحقیق در مورد مبدل كاتاليتيc

  تحقیق در مورد مبدل كاتاليتيc تحقیق, تحقیق در مورد مبدل كاتاليتيc, دانلود تحقیق در مورد مبدل كاتاليتيc, كاتاليتيc, مبدل, مبدل كاتاليتيc, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مبدل كاتاليتيc لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…