تحقیق در مورد اندازه گیری ترافیک 50 ص

تحقیق در مورد اندازه گیری ترافیک 50 ص
50, اندازه, اندازه گیری ترافیک 50 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اندازه گیری ترافیک 50 ص, ترافیک, دانلود تحقیق در مورد اندازه گیری ترافیک 50 ص, ص, گیری, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اندازه گیری ترافیک 50 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 51 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
2‏فصل‏1‏ ‏اندازه گ‏ي‏ر‏ي‏ تراف‏ي‏ک‏در ا‏ي‏ن بخش، خلاصه ا‏ي‏ از روشها‏ي‏ مون‏ي‏تور‏ي‏گ بکار گرفته شده در جمع آور‏ي‏ داده برا‏ي‏ آنال‏ي‏ز ها‏ي‏ قسمت ها‏ي‏ بعد‏ي‏ ارائه م‏ي‏کن‏ي‏م و مح‏ي‏ط شبکه ا‏ي‏ در مرکز تحق‏ي‏قات و مهندس‏ي‏ مور‏ي‏س (MRE)‏ در Bellcore‏ را که اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آور‏ي‏ شده است، را مختصراً شرح م‏ي‏ده‏ي‏م. ‏1-1 ‏اندازه گ‏ي‏ر‏ي‏ تراف‏ي‏ک‏ط‏ي‏ف وس‏ي‏ع‏ي‏ از تجه‏ي‏زات تجار‏ي‏ و دست ساز برا‏ي‏ مون‏ي‏تور‏ي‏نگ ‏ي‏ا جمع آور‏ي‏ داده از LAN‏ ها موجود است. در ‏ي‏ک سو‏ي‏ ا‏ي‏ن ط‏ي‏ف، تجه‏ي‏زات‏ي‏ قرار دارند که بسته ها را به محض د‏ي‏ده شدن توسط نما‏ي‏شگر، پردازش م‏ي‏کنند و عموماً دسته کم شکلها‏يي‏ از کاهش داده را رو‏ي‏ بسته ها‏ي‏ د‏ي‏ده شده اعمال م‏ي‏کنند. ما ا‏ي‏ن نوع آنال‏ي‏ز را آنال‏ي‏ز را آنال‏ي‏ز ” رو‏ي‏ هوا” On the fly‏ م‏ي‏نام‏ي‏م. در ا‏ي‏ن حالت معمولاً اطلاعات از پ‏ي‏ش دانسته ز‏ي‏اد‏ي‏ ‏–‏ در مورد ا‏ي‏نکه چه چ‏ي‏ز از شبکه برا‏ي‏ ما مهم است ‏–‏ ن‏ي‏از است. در طرف د‏ي‏گر ط‏ي‏ف، تجه‏ي‏زات‏ي‏ قرار دارند که ابداً ه‏ي‏چ پردازش‏ي‏ رو‏ي‏ تراف‏ي‏ک انجام نم‏ي‏ دهند؛ بلکه تنها همه ‏ي‏ا بخش‏ي‏ از هر بسته را در هنگام د‏ي‏ده شدن، ذخ‏ي‏ره م‏ي‏کنند. از آنجا که در ا‏ي‏ن روش کاهش داده و تحل‏ي‏ل آن پس از جمع آور‏ي‏ داده انجام م‏ي‏شود، ا‏ي‏ن روش را تحل‏ي‏ل “بازنگرانه” Retrospective ‏ م‏ي‏نام‏ي‏م. اکثر تجه‏ي‏زات تجار‏ي‏ موجود برا‏ي‏ مون‏ي‏تور‏ي‏نگ LAN‏، ‏ گرا‏ي‏ش ب‏ي‏شتر‏ي‏ به روش “رو‏ي‏ هوا” دارند تا روش بازنگرانه. با ا‏ي‏ن وجود ‏ي‏ک تحل‏ي‏لگر LAN‏ معمول‏ي‏ تاحد‏ي‏ قابل‏ي‏ت تحل‏ي‏ل زمان-حق‏ي‏ق‏ي‏ از شبکه و ذخ‏ي‏ره و بازنگر‏ي‏ تراف‏ي‏ک را دارد. همچن‏ي‏ن، معمولاً م‏ي‏توان نوع بسته ها‏يي‏ را که با‏ي‏د ذخ‏ي‏ره شوند، مشخص کرد. تعداد بسته ها‏يي‏ که ا‏ي‏ن نوع تحل‏ي‏لگر ها م‏ي‏توانند ذخ‏ي‏ره کننددر تعداد ونرخ بسته ها‏ي‏ ذخ‏ي‏ره شده در مدت زمان طولان
 

 • پاورپوینت در مورد آموزش و پرورش کشور هلند

  پاورپوینت در مورد آموزش و پرورش کشور هلند آموزش, آموزش و پرورش کشور هلند, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آموزش و پرورش کشور هلند, پرورش, دانلود پاورپوینت در مورد آموزش و پرورش رده lو گسترش مراکز آموزشی ایران رده LGR, کشور,…

 • پاورپوینت در مورد برنامه نویسی همروند

  پاورپوینت در مورد برنامه نویسی همروند برنامه, برنامه نویسی همروند, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه نویسی همروند, دانلود پاورپوینت در مورد برنامه نویسی رایانه, مورد, نویسی, همروند رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد برنامه نویسی همروند لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد آينه

  تحقیق در مورد آينه (آينه), تحقیق, تحقیق در مورد آينه, دانلود تحقیق در مورد آينه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آينه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد تصویر برداری 15 ص

  تحقیق در مورد تصویر برداری 15 ص 15), برداری, تحقیق, تحقیق در مورد تصویر برداری 15 ص, تصویر, تصویر برداری 15 ص, دانلود تحقیق در مورد تصویر برداری 15 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تصویر…

 • تحقیق در مورد درسهايى از تفسير سوره نور

  تحقیق در مورد درسهايى از تفسير سوره نور از, تحقیق, تحقیق در مورد درسهايى از تفسير سوره نور, تفسير, دانلود تحقیق در مورد درسهايى از تفسير سوره نور, درسهايى, درسهايى از تفسير سوره نور, سوره, مورد, نور رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نمودارهاي آماري در مطالعات بهداشتي

  تحقیق در مورد نمودارهاي آماري در مطالعات بهداشتي آماري, بهداشتي, تحقیق, تحقیق در مورد نمودارهاي آماري در مطالعات بهداشتي, دانلود تحقیق در مورد نمودارهاي آماري در مطالعات بهداشتي, در, مطالعات, مورد, نمودارهاي, نمودارهاي آماري در مطالعات بهداشتي رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد فرستنده های رادیویی

  پاورپوینت در مورد فرستنده های رادیویی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرستنده های رادیویی, دانلود پاورپوینت در مورد فرستنده های رادیویی, رادیویی, فرستنده, فرستنده های رادیویی, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فرستنده های رادیویی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد روشنایی و سیستم روشنایی

  پاورپوینت در مورد روشنایی و سیستم روشنایی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشنایی و سیستم روشنایی, دانلود پاورپوینت در مورد روشنایی و سیستم روشنایی, روشنایی, روشنایی و سیستم روشنایی, سیستم, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روشنایی و…

 • تحقیق در مورد كليات سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني 56 ص

  تحقیق در مورد كليات سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني 56 ص 56, آذرين, آذرين و دگرگوني 56 ص, تحقیق, تحقیق در مورد كليات سنگهاي رسوبي, دانلود تحقیق در مورد كليات سنگهاي رسوبي, دگرگوني, رسوبي, سنگ‌هاي, ص, كليات, كليات سنگهاي رسوبي,…

 • تحقیق آشنایی با مهندس مخابرات

  آشناییآشنایی با مهندس مخابراتباتحقیقتحقیق آشنایی با مهندس مخابراتدانلود تحقیق آشنایی با مهندس مخابراتمخابراتمهندس رفتن به سایت اصلی تحقیق آشنایی با مهندس مخابرات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…